Exit

Internet nabiera coraz większego znaczenia w dzisiejszym świecie. Wprowadzanie coraz prostszych w obsłudze usług, dostępnych dla przeciętnego użytkownika komputera, doprowadziło do gwałtownego wzrostu liczby użytkowników tej największej światowej sieci komputerowej.

Najlepszym tego przykładem jest kariera World Wide Web, która obok poczty elektronicznej jest obecnie najpopularniejszą usługą w sieci i przyczyniła się znacząco do rozpowszechnienia całego Internetu. Również przedsiębiorstwa szybko przekonują się do zalet nowego medium. Podstawową korzyścią, jaką mogą odnieść z dostępu do Internetu, jest szybka, sprawna i dwukierunkowa komunikacja. Dwukierunkowość komunikacji jest jedną z głównych cech odróżniających Internet od innych mediów.

Daje ona możliwość szybkiego śledzenia reakcji na wysyłane komunikaty, włącznie z odebraniem zamówienia na towar czy dokonania transakcji, jeśli przewidziano taką możliwość. Jest to więc idealne narzędzie dla marketingu bezpośredniego. Umożliwia bowiem błyskawiczną reakcję na przekaz.

Internet różni się znacznie od innych stosowanych w promocji środków przekazu. Wynika to z nowych możliwości takich jak: interakcyjność, multimedialność czy hipertekst, który umożliwia odbiorcy wybór różnych ścieżek w drodze do interesujących go informacji. Internet to w końcu pierwsze elektroniczne medium „wolnego kroku”, gdzie odbiorca decyduje o tempie odbioru przekazu. Internet wymaga od przedsiębiorstw innego podejścia niż w przypadku tradycyjnych mediów, a zwłaszcza tzw. mas mediów.

Globalna sieć jest bowiem idealnym narzędziem one-to-one marketing, a więc indywidualnego podejścia do każdego konsumenta. Możliwość budowania tak osobistego przekazu, dzięki wykorzystaniu idei hipertekstu, jest nową jakością w komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem.

Tekst opublikowałem w 2000 roku na mojej stronie danet.com.pl, czego dowodem jest archiwum web.archive.org – tak się zastanawiam, po 14 latach – jaki procent stron firmowych w Polsce wykorzystuje możliwości drzemiące w sieci.

Close
Go top